<
TEKNO-TEZ PROGRAMI

Yıldız Teknopark ve YTÜ TTO, Ar-Ge çıktılarınıza katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla TEKNO-TEZ programı kapsamında sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin araştırılmasını desteklenmektedir.

Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi önderliğinde, YTÜ yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile sanayi firmalarının ortak çalışmalar yürütebileceği TEKNO-TEZ programının başvuruları dönemsel olarak yapılabilmektedir.

Projeye danışmanlık yapacak akademisyene ve yüksek lisans/ doktora tezlerini gerçekleştiren öğrencilere, %75’ini Yıldız TEKNOPARK ve %25’ini ilgili sanayii kuruluşu tarafından karşılanacak şekilde burs verilecektir. Böylece firmalar, düşük maddi katkılarla akademisyen ve öğrenciler ile birlikte çalışma şansı elde edeceklerdir.

Öğrencilerin bitirme tez konularıyla ve tezlerini aldıkları akademisyenle TEKNO-TEZ’e başvuru yapmaları gerekmekte ve bunu Fen Bilimleri Enstitüsü’nden aldıkları belgeyle göstermeleri gerekmektedir.

Bu program kapsamında programdan yararlanmak isteyenler akademisyenlerin ve/veya öğrencilerin, TEKNO-TEZ Başvuru Formu'nu doldurarak tez/proje konularını, detaylarını ve partner firma bilgilerini Teknoloji Transfer Ofisi’ne iletmeleri gerekmektedir. Tekno-Tez başvuruları YTÜ TTO tarafından açılan çağrılarla yapılmaktadır.

Teknotez Program