ARDEB programlarında güncellemeler gerçekleştirildi!

14 Şubat tarihinde alınan kararlar kapsamında ARDEB programlarında çeşitli güncellemeler gerçekleştirildi.

Projeler kapsamında görevlendirilecek bursiyerler için; proje bütçesinin burs faslında yer alan toplam bursiyer ödeneğinin ve TÜBİTAK tarafından belirlenen burs üst limitlerinin aşılmaması, bursiyer olabilme koşullarının sağlanması şartıyla, aşağıdaki belirtilen işlemler, ARDEB Proje Takip Sistemi (PTS) üzerinden Grup onayı alınmadan proje yürütücüleri tarafından yapılabilecek ancak, yapılan değişikliklere ilişkin bilgilere izleyen Gelişme Raporunda yer verilecektir. 

  • Projede onaylanmış kontenjanlar (*) dahilindeki bursiyerlerin projeye eklenmesi,
  • Bursiyerlerin projeden ayrılması,
  • Bursiyerlerin görev sürelerinin güncellenmesi,
  • Bursiyerlerin başka bir işte çalışma durumlarına göre belirlenen statülerinde (ücretli/ücretsiz bursiyer) değişiklik yapılması, 
  • Bursiyerlerin aylık burs miktarlarında güncellemeler yapılması

-Yürürlükte olan projeler kapsamında yapılacak yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyaretleri için Grup onayı alınmayacak ancak, seyahate ilişkin bilgilere izleyen Gelişme Raporunda yer verilecek, 

-Emekli olan bilim insanlarımız, projenin yürütüleceği kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair onay verilmesi şartıyla proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilecek, 

-Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki projeler kapsamında yapılacak yurt dışı saha çalışmalarına ilgili mevzuat maddesinde yer alan koşullar çerçevesinde destek verilebilecektir.