ERA-CVD Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında çıkılan çağrının konusu ‘Koroner arter hastalığında erken ateroskleroz ve/veya plak instabilitesinin mekanizması’ olarak belirlenmiştir.

Proje önerilerinin koroner arter hastalığının erken tanısıyla ilgili olarak aşağıda verilen başlıklardan en az birini kapsaması gerekmektedir:

   • Plak instabilitesine yol açan mekanizmaların araştırılması

   • Risk ve/veya koruyucu faktörlerin erken tanısını sağlayacak biyobelirteçlerin (genetik, epigenetik, lipidomik, proteomik, metabolomik, mikrobiyota) validasyonu ve görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi

İki aşamalı başvuru ve değerlendirme yapılacaktır. Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) 16 Ocak 2017 tarihinde alınmaya başlanmış olup son başvuru tarihi 6 Mart 2017 (16:00:00 CET)’dir. Birinci aşama ve ikinci aşama önerileri için uluslararası başvuru, çağrı metninde belirtilen en az üç ülkenin katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır.

Projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Ayrıca, başvuru sahiplerinin, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 3 Mart 2017 (17:30 TSİ) tarihine kadar aşağıdaki posta adresine göndermeleri gerekmektedir:

 

TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Destek Programları Müdürlüğü

Tunus Caddesi No: 80

06100 Kavaklıdere/ANKARA

 

Çağrı metnine ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Yıldız TTO İrtibat Bilgisi:

Hanife Özdemir – Proje Destek Birimi Uzman Yardımcısı

e-mail: hanifeozdemir@yildiztto.com           

Telefon: 0212 483 7007 / 221