FLAG-ERA Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı!

FLAG-ERA Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı!

 

FLAG-ERA (The Flagship ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler (FET) alanında yürütülmekte olan ve Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK’ın tam üye olduğu bir ERA-NET Projesidir.

Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla FET Amiral Gemisi proje alanlarında (başta Grafen ve İnsan Beyni olmak üzere) araştırma projelerinin desteklenmesidir. Bu amaçla FLAG-ERA Proje Konsorsiyumu tarafından düzenli olarak ortak uluslararası çağrılara çıkılmaktadır. 

 

2019 Yılı Çağrı Konuları

 

Proje kapsamında 19 Kasım 2018 tarihinde açılan 2019 Yılı Çağrısı’nda mevcut iki Amiral Gemisi projesi ile koordinasyon içinde yürütülmesi gereken iki konuda araştırma projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır:

Grafen, İnsan Beyni. 

Konu başlıklarının alt başlıklarına ve Amiral Gemisi projelerinde hangi iş paketleri ile ilintili olduklarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları inceleyiniz:

Grafen Amiral Gemisi projesi için: https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2018/09/FLAG-ERA_JTC2019_Graphene_links.pdf 

İnsan Beyni Amiral Gemisi projesi için: https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2018/09/FLAG-ERA_JTC2019_HBP_links.pdf

 

Çağrı Özel Şartları

 

FLAG-ERA 2019 Yılı çağrısına sunulacak projelerde çağrıya ortak olan ülkelerden en az 3 araştırma grubu yer alacaktır. Oluşturulan proje konsorsiyumunun:

en az 3 farklı katılımcı ülkeden üye içermesi, yada en az 2 farklı katılımcı ülkeden üye içermesinin yanında bir üyenin Grafen yada İnsan Beyni Amiral Gemisi projelerinde halihazırda fonlanıyor olması beklenecektir.

FLAG-ERA projesinde yer alan, ulusal fon sağlayan kuruluşlardan, 2019 Yılı çağrısına katılacak ve ortak araştırma projelerine ulusal fon sağlayacak katılımcı ülkeler ve kuruluşlar Çağrı Duyurusu ile belirtilmiştir.

FLAG-ERA 2019 Yılı Çağrısı’na başvurular iki aşamalı olarak gerçekleşecektir.

Çağrıya başvuran ülkemiz araştırma ekipleri tüm konsorsiyum olarak gerçekleştirecekleri uluslararası başvurunun yanında kendi araştırma projeleri için ulusal başvuru olarak TÜBİTAK’a da başvuru yapacaktır. Ulusal ve uluslararası başvurular elektronik ortamda gerçekleşecektir.

İlk aşama uluslararası başvuru 19 Şubat 2019 tarihinde (17h00 CET) kapanacaktır.

Uluslararası çağrı için ilgili tüm dokümanlar, başvuru şekli ve yeri ile ilgili güncel bilgilere https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2019/call-announcement/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

TÜBİTAK Başvurusu ve Destek Programı Hakkında Bilgi

 

FLAG-ERA Projesi 2019 Yılı Çağrısı'na katılacak Türkiye’den başvuran akademik araştırmacılar (üniversiteler, araştırma enstitüleri vb.) TÜBİTAK tarafından ARDEB 1001 Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecek olup, firmalar TÜBİTAK TEYDEB 1509 Programı kapsamında desteklenecektir.

ARDEB 1001 Programı Hakkında Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programla...

TEYDEB 1509 Programı Hakkında Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-dest...

 

Ortak Arama/Ortak Olma

 

Çağrı sayfasında yer alan (henüz açılmamış olan, açıldığında bu bilgi güncellenecektir.) Ortak Arama Aracı (Partner Search Tool) vasıtasıyla ortak arama duyurusu oluşturabilir,  proje fikrinize uygun ortaklar arayabilir ve ortak arayan konsorsiyumlar ile niyet beyanınız vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz. Tüm niyet beyanları çağrı sayfasında yer alan bağlantı vasıtasıyla incelenebilmektedir.

 

Değerlendirme Süreci Hakkında Bilgi

Uluslararası Değerlendirme Süreci:

Uygunluk değerlendirmesinden sonra projeler uluslararası bağımsız hakemler tarafından bilimsel değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bilimsel değerlendirmeden sonra bilimsel değerlendirme sonuçları ve ulusal fonlar göz önünde tutularak fonlanacak projelerin listesi hazırlanacaktır. FLAG-ERA Konsorsiyumu tarafından başarılı olarak kabul edilen ve desteklenmesi önerilen projelerde yer alan Türk proje ekipleri TÜBİTAK tarafından desteklenecektir. Final fonlama kararının ulusal seviyede verilmesi sonrası sözleşme aşamasına geçilerek bütçe görüşmesi ve idari prosedürlerin tamamlanması gerekmektedir. 

  

Çağrı geneli ve uluslararası başvuru ile ilgili konular

Serkan ÜÇER

FLAG-ERA Proje Yürütücüsü

TUBITAK Ufuk 2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi

ncpfet@tubitak.gov.tr

+90 312 298 1787