M-ERA.NET 2 2019 Çağrısı Açıldı!

M-ERA.NET II Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesidir. Projeye, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 41 farklı kuruluş katılmaktadır. M-ERA.NET 2 projesinin 2019 yılı çağrısı açılmış ve 1. Aşama proje başvuruları (pre-proposal submission) alınmaya başlanmıştır.

 

M-ERA.NET II Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesidir. Projeye, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 41 farklı kuruluş katılmaktadır. M-ERA.NET 2 projesinin 2019 yılı çağrısı açılmış ve 1. Aşama proje başvuruları (pre-proposal submission) alınmaya başlanmıştır.

 

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun en az 2 farklı ülkeden 3 farklı kurumdan oluşması ve çağrı kapsamında yapılacak proje başvurularının aşağıda paylaşılan konulara yönelik olması gerekmektedir:

 

Malzeme Mühendisliği ve İşlemede Modelleme (Modeling for Materials Engineering and Processing)

Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler (Innovative Surfaces, Coatings and Interfaces)

Yüksek Performanslı Kompozitler (High Performance Composites)

Fonksiyonel Malzemeler (Functional Materials) 

İleri Malzeme Bazlı Sağlık Uygulamaları için Yeni Stratejiler (New Strategies for Advanced Material-Based Technologies in Health Applications)

Katmanlı İmalat için Malzemeler (Materials for Additive Manufacturing)

Uluslararası başvuru ile birlikte ulusal başvuru da yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik kurum/kuruluşlar tarafından ulusal başvuruların http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir.

 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgiye (konsorsiyum yapısı, başvuru koşulları ve prosedürü, proje konuları detayları vb.) aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

 

Ulusal süreç dokümanı için tıklayınız

 

M-ERA.NET web-sayfasına ulaşmak için tıklayınız 

 

İlk aşama için son başvuru tarihi 18.06.2019 olan programın ayrıntılı çağrı takvimine ulaşmak için tıklayınız.