Proje Teşvik

TÜBI?TAK (Hızlı destek hariç), I?STKA (I?stanbul Kalkınma Ajansı) , SAN-TEZ, Avrupa Birlig?i, Dig?er (Yüksek Bütçeli Bakanlık projeleri, TAGEM vb..) projelerinin kabul edilmesi halinde proje yürütücüsü olan ög?retim elemanımıza; proje bütçesi 500.000TL ye kadar ise 1.000TL, 500.000TL ile 1 milyon TL arasında ise 2.000TL, 1 milyon TL ve üzerindeyse 4.000TL tes?vik verilecektir.