Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı Açıldı!

Tübitak tarafından ‘’Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge – 2020) ‘’ açılmıştır.
 
Sipariş Ar-Ge – 2020 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır. 
 
Çağrının Açılış Tarihi: 14 Mayıs 2020
Ön Kayıt İçin Son Tarih: 17 Ağustos 2020 – Saat 17:00
Başvuruların Alınması: 15 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020 ( saat 17:00)
 
Çağrı duyurusu için tıklayınız.