Teknopark Firmaları Patent Buluşması´nda

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü ile Türk Patent ve Marka Kurumu  tarafından birlikte yürütülen “Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi Firmalarının Sınai Mülkiyet Hakları Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması Projesi” kapsamında 20 Ocak 2017 tarihinde, Yıldız Teknopark A1 Blok İbni Sina toplantı salonunda Yıldız TTO işbirliğiyle Patent Buluşması düzenlendi. Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanı Gökhan Kalkan, Teknopark firmalarının patentle ilgili sorularını cevapladı. 

 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi İle Teknoloji Geliştirme Bölgesi Firmalarının sınai Mülkiyet Hakları Kapasitesinin Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Artırılması Projesi ile Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizin üç önemli kurumsal yapılanmasının (Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile TGB Firmalarımızın)  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları potansiyelinin değerlendirilmesi ve etkinliklerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve LES Turkey (Teknoloji Lisans Yöneticileri Derneği) konsorsiyumu tarafından üç farklı MODÜL üzerinden Sınai Mülkiyet Hakları eğitimleri, konferansları ve atölye çalışmaları yürütülmüştür.

Modül 1: Sınai Mülkiyet Hakları: Temel Kavramlar ve Patent İşlem Süreçleri

Modül 2: Fikri Hakların Yönetimi ve Ticarileştirilmesi

Modül 3: Patentle Randevu