Teknopark Firmalarına %25 kira indirimi kazanabilme imkânı sunuluyor.

Teknopark Firmalarına %25 kira indirimi kazanabilme imkânı sunuluyor.

 

Yıldız TEKNOPARK tarafından belirlenen başarı kriterleri kapsamında, bünyesinde yer alan firmaların yıllık faaliyetleri göz önüne alınarak gerçekleştirilecek olan bu avantaj paketinden, aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösteren firmalarımız yararlanabileceklerdir.01 Ocak – 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki faaliyetler değerlendirilerek belirlenen indirim oranları,2016 yılı itibariyle ödenecek kira bedellerine yansıtılacaktır.İndirimler, faaliyette olunan 2015 yılı içindeki kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

 

Firmalar aşağıda detayları belirtilen kriterlerde (ayrıntıları ekte verilen) gösterdikleri faaliyetler neticesinde bu indirimlerden yararlanabileceklerdir.

 

BAŞARI KRİTERLERİ

1-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

2-Ulusal/Uluslararası Projeler

3-Akademisyen Danışmanlığı(Eşleştirmesi)

4-İhracat Geliri

5-Stajyer

6-Teknopark Destekli Yüksek Lisans/Doktora Öğrencisi İşbirliği Programı(TEKNO-TEZ)

7-İstihdam

 

Bir firmanın indirimlerden yararlanabilmesi için; “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları”, “Ulusal/Uluslararası Proje” ve/veya “Akademisyen Danışmanlığı” başarı kriterlerinden en az 2’sini gerçekleştirmesi ve bu konular hakkında yürütülecek çalışmaları YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

Kazanılan indirimler 2016 veya sonraki yıllarda ödenecek olan ilk kira bedeli üzerinden uygulanacaktır.1 yıldan fazla süre için yapılan peşin kira ödemesi söz konusu olduğunda, bir sonraki kira ödemesinde indirim uygulanacaktır ve peşin ödenmiş kira ücretlerinden para iadesi yapılmayacaktır.

 

Firmaların değerlendirilmesi aşamasında Teknoportal’daki veriler esas alınacak olup, portalda yer almayan veriler dikkate alınmayacaktır.

Hem firmalarımızın hem de ülkemizin AR-GE yönünden güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğumuz, ekte ayrıntıları verilen avantaj paketimizden yararlanmanız dileğiyle çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Kira avantajı performans kriterleri ile ilgili detaylı bilgi ektedir.

Kira avantajı performans kriterleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.