Transist - İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı

TRANSİST 2016 İSTANBUL ULAŞIM KONGRESİ VE FUARI,1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi’ nde 9. kez kapılarını açıyor. 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 4T: Traffic (Trafik), Timing (Zamanlama), Transform (Dönüşüm), Technology (Teknoloji) teması ile hazırlanan Transist 2016, İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, ulaşım sektöründeki yeni ürün ve teknolojilerin sunulacağı önemli bir platform olma niteliğindedir.

Transist 2016 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı ile ulaşım alanındaki yeni teknolojilerin ve stratejilerin aktarılması için akademik konu başlıkları ile katılımcılar, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri arasında sürdürülebilir bilgi alışverişinin sağlanması hedeflenmektedir.