TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Başvuruları Başladı

Ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi iş birliği ile yetiştirilmesine yönelik olarak TÜBİTAK tarafından desteklenen 2244 Projeleri için Yıldız Teknik Üniversitesi doktoralı bursiyerler aramaktadır. Program kapsamında doktora öğrencilerine 4500 TL/ay burs verilecek olup doktora sonrasında sanayi paydaşımız tarafından istihdam söz konusu olacaktır.

 

  1. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 2244 Sanayi Doktora Projesi Araştırmacı İlanı

 “Görüntü İşleme Destekli İniş” araştırma konusuna yönelik, aşağıda belirtilen tez çalışmaları, Doç. Dr. Şeref Naci ENGİN’in akademik danışmanlığı  ve deneyimli TUSAŞ personellerinin sanayi danışmanlığında gerçekleştirilecektir.

 

Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme ve Görüntü İşleme

  • Makine öğrenmesi ve derin öğrenme ile monoküler kamera görüntüsü kullanılarak pistin kestirimi
  • Makine  öğrenmesi,  derin  öğrenme  ve  görüntü  işleme  metodolojileri kullanılarak konum  ve  yönelim algoritmasının geliştirilmesi

Optimizasyon ve Ürün Tasarımı

  • İniş için gerekli olan gerçek zamanlı ve yüksek hassasiyetli performans edinimini sağlayan optimizasyon uygulamalarının geliştirilmesi
  • Görüntü  üzerinden  edinilen  konum  ve  yönelim  bilgilerinin gerçek  zamanlı,  konum  sensörverileri hassasiyetinde kullanılabilirliğini sağlayan ürün tasarımının gerçekleştirilmesi

İlgili Bölümler: Elektrik  ve  Elektronik  Mühendisliği  / Bilgisayar  Mühendisliği  /  Kontrol  ve  Otomasyon Mühendisliği

İletişim: serefnaci@gmail.com

Başvuru koşulları için tıklayınız.

 

  1. Hayat Kimya A.Ş. 2244 Sanayi Doktora Projesi Araştırmacı İlanı

Aşağıdaki araştırma konularına  yönelik tez çalışmaları, YTÜ  öğretim  üyelerinin akademik danışmanlığı ve Hayat Kimya’nın deneyimli personellerinin sanayi danışmanlığında gerçekleştirilecektir.

  • Organik kimya/polimer kimyası/kaplama teknolojileri
  • SAP  iç  ve  dış  çapraz  bağlama  polimerleri  sentezi,  sentez  prosesi  optimizasyonu,  pilot  ölçekte uygulanabilirliğinin sağlanması-Kimya mühendisliği/polimer teknolojileri

      İlgili Bölümler: Kimya / Metalurji ve Malzeme Mühendisliğİ / Kimya Mühendisliği

     İletişim: Haktan AKPINAR <haakpinar@hayat.com.tr>

     Başvuru koşulları için tıklayınız.

 

  1. Elif Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2244 Sanayi Doktora Projesi

"Biyopolimerlerle uyumlu biyokompozit fleksıbl ambalajların geliştirilmesi" araştırma  konusuna  yönelik  tez  çalışmaları, Dr. Öğretim Üyesi Sennur DENİZ akademik danışmanlığı ve uzman Elif Plastik personellerinin sanayi danışmanlığında gerçekleştirilecektir.

 

İlgili Bölümler: Kimya-Metalurji fakültesinden mezun olup;  Kimya Mühendisliği bölümünde  doktora  yapan veya Şubat 2020 dönemine kadar doktoraya kaydını yapabiliyor olan öğrenciler başvurabilir.

İletişim: cerenalpaslan@elif.com ve kariyer.net

Başvuru koşulları için tıklayınız.