Tübitak 4004 ve 4005 Programları Açıklandı!

Tübitak 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı ve 4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı sonuçları açıklandı.

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. 

 

4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlamaktadır. 2013 yılından bu yana destek verilen program kapsamında, 2000’in üzerinde öğretmene ve akademisyene ulaşılmıştır.

Açıklanan sonuçlara göre Yıldız Teknik Üniversitesinden;

4004 Programı;

Proje Adı:

Yaşamın Her Alanında Bitkiler-II

Proje Yürütücüsü:

Doç. Dr. Ünsal UMDU TOPSAKAL, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Proje Adı:

Minik Eller Doğayı Oyuncağa Dönüştürüyor

Proje Yürütücüsü:

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Nur TUĞLUK, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

4005 Programı;

Proje Adı:

Akademisyen ve Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Disiplinler Arası Bütünleştirilmiş Eğitim: R Programlama Dili ile veri Analizi

Proje Yürütücüsü:

Dr. Öğr. Üyesi Gülistan DOĞAN, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi B.

Akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.