Yayın Teşvikleri

1 EKI?M 2014 – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİ TEŞVİK KALEMLERİ

 

1- Üniversitemizin Akademik Çalıs?maları Destekleme Komisyonu tarafından incelenip tes?vik edilmeye deg?er bulunan, hakem denetiminden geçmis? yardımcı ders kitabı veya ders kitabı yazan ög?retim elemanlarına 1.000.-TL tes?vik verilecektir.

2- Üniversitemizin ilgili komisyonları tarafından incelenip tes?vik edilmeye deg?er bulunan, yurt dıs?ında ve içindeki hakemli yarıs?malarda derece girmis?; birinci, ikinci ve üçüncü olmus? ög?retim elemanlarının her bir projesine üst limiti sırasıyla 7.000TL, 6.000TL ve 5.000TL olmak üzere tes?vik verilecektir.

Proje yarıs?malarının tes?vik tutarları farklı türlerde yarıs?malar göz önünde bulundurularak tespit edilmis?tir;

Proje yarıs?ma türleri

Tes?vik Miktarı

Birinci

I?kinci

Üçüncü

1-Uluslararası yarıs?ma

(Üst limit)

7.000

6.000

5.000

2-Ulusal yarıs?ma

(Max.: Üst limitin yarısı)

3.500

3.000

2.500

3-TUBI?TAK Yarıs?maları

 

3.500

3.000

2.500

4-Genel Proje Pazarları

 

3.000

2.000

1.000

5-Bahar S?enlikleri- Yarıs?maları

(Alt limit)

1.000

750

500

 

3- SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde basılan makaleler için makale bas?ına 1.000.- TL tes?vik verilecektir. Eg?er yayın aynı zamanda yaptırılan Yüksek Lisans veya Doktora Tez çalıs?malarından üretilmis?se tez çalıs?malarının tamamlanmasının ardından tez ile ilgili çıkarılmıs? olan tüm bilimsel yayınlara makale tes?viklerine ilave olarak 500.-TL tes?vik verilecektir. Mali esaslara göre ikinci danıs?manlar lisansüstü tez çalıs?malarından ders yükü alamadıg?ı gibi ikinci danıs?man olarak da destek verdig?i bir ög?rencinin tezinden yayınlanan makale için tes?vik alamamaktadır.

I?lave tes?viklerin deg?erlendirilmesinde bazı önemli hususlar göz önünde bulundurulmaktadır;

 

4- 01 Ekim 2014 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında, Science Citation Index, Science Citation Index-Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index kapsamında yer alan dergilerde yayınlanan (published) ve 31 Aralık 2015 tarihine kadar YARBI?S sistemi üzerinden bas?vurusu yapılan makaleleriniz deg?erlendirmeye alınacaktır.

Belirtilen tarihler dıs?ında yayınlanan, aras?tırma makalesi nitelig?inde olmayan (editöre mektup, haberler, düzeltme notları, bildiri metni, kitap bölümü vb.) ve üniversitemiz dıs?ında farklı kurumlar adına yapılan çalıs?malar deg?erlendirmeye alınmamaktadır. Makalelerde yazar olarak yer alan üniversitemiz ög?retim elemanlarının deg?erlendirilebilmesi için YARBI?S’e kayıtlı yazarların her birinin YARBI?S sistemi üzerinden bas?vuru yapması gerekmektedir.