Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Üniversite Sanayi İş Birliğine Katma Değerli Proje

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden üniversite sanayi iş birliğine katma değerli proje

Yıldız Teknik Üniversitesi ve YTÜ Teknopark iş birliği ile hazırlanan ‘YTÜ-EN-TEZ’ projesi kapsamında, YTÜ öğrencileri tarafından tamamlanmış ve halen devam eden akademik çalışmaların ticarileşmesi yönünde önemli adımlar atılmış olacak.

Topluma duyarlı bilgi, insan ve uygulama geliştirmeyi misyon edinen Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve YTÜ Teknopark iş birliği ile geliştirilen ‘YTÜ-EN-TEZ’ projesi ile Türk sanayisinin teknoloji ve Ar-Ge kültürünün geliştirilmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün arttırılmasının yanında, üniversite-endüstri iş birliği ile akademik bilginin ticarileştirilmesi ve endüstricinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen projelerle daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesi hedefleniyor.

Hedef: Rekabet gücü yüksek Türkiye

‘YTÜ-EN-TEZ’ projesi; firmaların Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarını, üniversite-sanayi iş birliği ve YTÜ’nün akademik bilgi birikimi ile çözüme kavuşturmayı ve "İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek Türkiye" vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor. Proje, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ileri teknoloji uygulamasına ilişkin taleplerini karşılayacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Tamer Yılmaz, söz konusu iş birliğinin önemine ilişkin, şunları söyledi: “Türk sanayisinde ve özellikle KOBİ’lerde faaliyet gösteren Ar-Ge birimi sayısı, gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşük. Ayrıca, başta AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerden farklı olarak Türkiye’de özel araştırma kurumları bulunmamakta. Diğer yandan; üniversitelerdeki araştırma altyapısı da üniversite-sanayi iş birliğinin kurumsal bir yapıya kavuşmamış olması nedeniyle yeterli düzeyde, yaygın ve verimli bir şekilde kullanılamamaktadır. Hedefimiz; bu program ile ülkemizde üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirerek teknoloji ve Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması ve endüstrimizin uluslararası pazarlarda rekabet edebilir bir seviyeye getirilmesidir. Dolayısıyla bu proje ile önemli bir boşluğu dolduracağımıza inanıyoruz.” 

Öğrenciler, endüstri için üretecek

Prof.Dr. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “YTÜ öğrencileri tarafından tamamlanmış ve halen devam eden yüksek lisans/doktora tez çalışmaları ile sanayiye yönelik katma değerli çıktılar üretilecek. Lisanslama, ticarileşme ve üniversite-sanayi iş birliği konularında önemli tecrübelere sahip Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi’nin desteği ile sanayiciler ile iletişime geçilecek ve söz konusu tez çalışmalarının katma değerli ürüne dönüşebilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacak.”

Öte yandan; ‘YTÜ-EN-TEZ’ projesinin belli başlı diğer hedefleri ise şöyle:

-Firmalarımızda istihdam edilen Ar-Ge personeli sayısının arttırılmasına katkıda bulunmak,

-Yeni ve yenilikçi şirketlerin oluşturulması ve sanayimizin rekabet gücünün yükseltilmesinde destekte bulunmak,

-Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sunarak ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine destek olmak

-Endüstrimizin %98’ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ’lerimizi teknolojik dönüşüme cesaretlendirmek,

-Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla yapamayacakları Ar-Ge, teknolojik ve yenilikçi çalışmalarını destekleyerek gerçekleştirilmesini sağlamak,

-Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi şirketlerin doğmasını sağlamak,

-Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının firmalar tarafından talep edilen, endüstriye yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve Ar-Ge tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,

-Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına destek olmak,

- Projelerde görev alan tez öğrencilerinin birlikte çalıştıkları firmalarda Ar-Ge personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmak.