Patent ve Lisanslama

 

Fikri Hakları Birimi’nin temel amacı; başta Yıldız Teknik Üniversitesi araştırmacıları, akademisyenleri ve öğrencilerine olmak üzere; tüm işletmeler, araştırmalar ve öğrenciler için fikri mülkiyet haklarının korunmasında bütün süreçlerde yer almak, bu hususta farkındalık oluşturma çabalarına imza atmak, lisanslama ve ticarileştirilme hizmetlerini gerçekleştirmektir.

Bu doğrultuda;

* Akademisyen, sanayici ve öğrenciler arasında fikri mülküyet hakları konusunda konusunda farkındalık oluşturma, eğitim ve seminerler düzenleme,

* Buluşun tescil edilebilirlik ve tescil kapsamını belirleme,

* Patent ön araştırması yapma,

* Patent ticarileştirebilirliğini değerlendirme,

* Ulusal ve uluslararası patent yazım ve başvuru süreçlerini gerçekleştirme,

* Tescil sürecinde; TPE-Buluş Sahibi ile koordinasyonu sağlamak,

* Fikri Mülkiyet Hakları sözleşmelerini yazma,

* Lisanslama ve ticarileşme süreçlerine destek olma,

* Buluş değeri taşıyan fikrin tanıtım faaliyetlerini yürütme

* Üniversitede FSMH konusunda yapılan tüm eski, güncel ve gelecek çalışmaların tek bir merkezde toplanarak takip edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi

faaliyetleri yürütülmektedir.

 

Buluş Bildirim Formu için tıklayınız.