Kurumsal İletişim

 

Kurumsal İletişim Birimi’nin temel amacı, YTÜ TTO’nun faaliyetlerini araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına tanıtılmasını, üniversite ve sanayii arasındaki işbirliklerinin oluşması için gereken iletişim köprüsünün kurulmasını ve teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratılmasını sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

* TTO'nun faaliyetlerini ve hizmet kalemlerini; araştırmacılar, akademisyen, öğrenciler ve iş dünyasına tanıtılması ve duyurulması,

* TTO veri tabanının oluştururulması,

* Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu, STK’ları birebir ziyaretlerde bulunarak tarafların farkındalık bilgisinin arttırılmasını sağlayıcı faaliyetlerin organize edilmesi,

* Eğitim, konferans, seminer, workshop, tanıtım /bilgilendirme toplantıları, proje yarışmaları planlanması, organize edilmesi ve duyurulması,

* Dış paydaşların düzenlediği etkinliklere (çalıştay, fuar, toplantı vs.) katınılması,

* TTO personelinin nitelik ve yetkinliklerinin arttırılmasını sağlayacak eğitimlerin koordinasyonunu sağlanılması ve takip edilmesi,

* Dijital ve basılı medyayı aktif olarak kullanılması,

* TTO’nun kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi,

* TTO'nun hizmet kalemi içerisinde kalan Proje, Fikri Haklar, Girişimcilik alanlarında eğitimlerin organize edilmesi

faaliyetleri yürütülmektedir.