Proje Destek

 

Proje Destek Birimi’nin temel amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ve bölgede bulunan araştırmacı ve akademisyenlerin ulusal/uluslararası destek programlarına katılımının arttırılması ve yararlanabilmesi adına; bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetlerinin verilmesini sağlamaktır. 

Bu doğrultuda;

* Farklı kurum ve kuruluşların Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarının tanıtımın faaliyetlerinin yürütülmesi,

* Destek programlarına yönelik çağrı duyurularının yapılması,

* Proje hazırlama, yazma, yürütme ve raporlama desteği verilmesi,

* Proje önerisi ön değerlendirme hizmeti gerçekleştirilmesi,

* Red almış projelerin revize edilmesi,

* Destek programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,

* Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlanması ve idari desteğin verilmesi,

* İTO, İSO, Sanayi Kuruluşları, KOSGEB , STK’lar ile işbirlikleri oluşturulması,

* İlgili konularda eğitimlerin organize edilmesi,

faaliyetleri yürütülmektedir.