Üniversite - Sanayi İşbirliği

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi’nin temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

* Akademiye ve sanayiye proje danışmanlığı hizmetlerinin sunulması ( proje yazma, yürütmek, raporlama),

* Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından yararlanacak şekilde  projelerin geliştirilmesi,

* Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması, uygulanması, ticarileştirilmesi,

* Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip doğru akademisyene yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması,

* Üniversite-sanayi buluşma platformlarının inşaa edilmesi,

* Sanayicilerin sorunlarını tespit edebilmek için yapılan düzenli sanayici ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda sanayi ihtiyaç analizi oluşturmak,

* İşbirliği aşamasındaki projelerde sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi gibi konularda hizmet verilmesi,

faaliyetleri yürütülmektedir.