Hakkımızda

Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi (Yıldız TTO), Proje Destek Ofisi’nden devraldığı entelektüel mirasla birlikte YTÜ Teknopark A.Ş. altında Ocak 2013 tarihinde kurulmuş ve TÜBİTAK tarafından üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri’nin güçlendirilmesi ve yenilerinin kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla 2012 yılında başlatılan 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı kapsamında destekelenen ilk 10 TTO projesi arasında yer almıştır.

TTO, üniversitedeki akademisyenler ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirlikleri sağlamayı temel amaç olarak benimsemektedir. Üniversitemizdeki akademik bilginin, bilimin, know-how’ın sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlaması açısından gerekli platformları oluşturmak konusunda bir arayüz görevini üstlenmektedir.

Bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi; bunların toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesini kapsayan destek hizmetlerinin bütünüdür. Akademisyen, sanayici, girişimci ve öğrencilere hizmet veren Yıldız TTO bünyesinde Kurumsal İletişim, Proje Destek, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Patent ve Girişimcilik birimleri bulunmaktadır.

Kısacası Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi, akademi-sanayi koordinasyonunu verimli kılmayı şiar edinmiş, araştırma çalışmalarını ticari ve danışmalık kapsamında destekleyen; bilgilendirme, eğitim, proje destekleri, işbirliği, fikri sınai mülkiyet hakları, girişimcilik ve şirketleşme üzerine faaliyetler icra eden dinamik bir oluşumdur.

Vizyonumuz

YTÜ’nün bilgi ve teknoloji birikimini sanayiye aktaran inovatif çözüm ortağı olmak.